Archives for 12 Maj,2013

You are browsing the site archives by date.

Program dydakyczny i wychowawczy

Program dydaktyczny   Nazwa Polskiej Szkoły Równe Szanse wskazuje na ważny aspekt dydaktyczny szkoły, gdyż naszym celem jest stworzenie naszym uczniom szans edukacyjnych na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i odbioru tekstów kultury w ojczystym języku pomimo przebywania poza granicami Polski. Realizujemy uzupełniający program zjęzyka polskiego, historii, geografii i matematyki. Pracujemy w oparciu o „Podstawę programową dla […]
Read More

Integracja ze środowiskiem

Integracja ze środowiskiem Polską Szkołę traktujemy jako miejscowe centrum edukacji. Z drugiej jednak strony istotą naszej działalności jest także integracja ze środowiskiem lokalnym, budowanie pozytywnych relacji, głębszego zrozumienia i wypierania negatywnych stereotypów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w licznych uroczystościach promujących Polskę oraz  dzielenia się z nami swoim […]
Read More