May 12, 2013

Program dydakyczny i wychowawczy

Program dydaktyczny   Nazwa Polskiej Szkoły Równe Szanse wskazuje na ważny aspekt dydaktyczny szkoły, gdyż naszym celem jest stworzenie naszym uczniom szans edukacyjnych na doskonalenie umiejętności […]
May 12, 2013

Misja i wizja Szkoły

.
May 12, 2013

Integracja ze środowiskiem

Integracja ze środowiskiem Polską Szkołę traktujemy jako miejscowe centrum edukacji. Z drugiej jednak strony istotą naszej działalności jest także integracja ze środowiskiem lokalnym, budowanie pozytywnych relacji, […]