„KOBIETY SOLIDARNOŚCI0 – ZAPOMNIANE BOHATERKI WALKI O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ”

PROJEKT EDUKACJI HISTORYCZNEJ

„Kobiety Solidarności – zapomniane bohaterki walki o niepodległą Polskę” – projekt edukacji historycznej”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie decyzją kierownika placówki dofinansowała projekt „Kobiety Solidarności – zapomniane bohaterki walki o niepodległą Polskę” – projekt edukacji historycznej” kwotą wysokości €300. Składamy wyrazy wdzięczności za tak szczególne wyróżnienie i dofinansowanie projektu, który wiele dla nas znaczy. Serdecznie dziękujemy!

Wystawa opowiada historię drogi Polski do niepodległości poprzez archiwalne zdjęcia i obrazy. Odwiedzający będą mieli okazję poznać początki postkomunistycznej Polski i Europy Wschodniej. Poprzez tę wystawę Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie przypominają o ważnej roli kobiet w Solidarności w drodze Polski ku wolności.

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 r. i spowodował masowe aresztowania, brutalnie stłumione strajki i demonstracje oraz delegalizację Związku Zawodowego Solidarność. Pragnienie życia w wolności przeżyło jednak w polskim narodzie. Wiele związków zawodowych, organizacji politycznych, organizacji młodzieżowych i grup dysydenckich walczyło z reżimem komunistycznym. Ostatecznie rząd komunistyczny zasiadł do Okrągłego Stołu, aby porozmawiać z opozycją. W 1989 r. ogłoszono pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce. Opozycja przedstawiła bardzo mocny skład, Zespół Lecha Wałęsy, aby zdobyć wspaniałe zwycięstwo. Tadeusz Mazowiecki z Solidarności został szefem rządu jako premier. Rozpoczął się proces demontażu systemu komunistycznego. Rozpad Związku Radzieckiego był jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX wieku. Bezkrwawa rewolucja w Polsce doprowadziła do upadku muru berlińskiego i upadku dyktatur w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Rozpoczął się proces budowania nowego porządku politycznego i gospodarczego w Europie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!