CATEGORY

O szkole

ZAPISY TRWAJĄ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow nastąpi dnia 8 września o godzinie 9:00 "Dzień dobry, szkoło!"

Read More

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zależy nam na aktywnym uczestnictwie Rodziców w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałaniu i wspieraniu nauczycieli w pracy, pomaganiu w rozwiązywaniu problemów szkoły. W Polskiej Szkole Równe Szanse funkcjonuje Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie Rodziców przed Zarządem Spółki i Radą Pedagogiczną oraz organizowanie współpracy Rodziców ze szkołą, opiniowanie działań szkoły, …

Read More

Gazetka szkolna

2013 Szkolne ciekawostki nr 10/2013 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr 9/2013 (» nowe okno) 2012 Szkolne ciekawostki nr 8/2012 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr 7/2012 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr 6/2012 (» nowe okno) 2011 Szkolne ciekawostki nr 5/2011 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr 4/2011 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr …

Read More

Kadra

NASI NAUCZYCIELE mgr Elżbieta Jurek dyrektor, wychowawca liceum mgr Iwona Jaworska - Wróblewska wychowawca klas I i II mgr Małgorzata Jirowska biblioteka mgr Barbara Tyszko nauczyciel matematyki mgr Katarzyna Musioł psycholog mgr Elżbieta Sędrowicz wychowawca przedszkola mgr Agnieszka Pędrak wicedyrektor, wychowawca klasy III mgr Mariola Piecha nauczyciel wiedzy o Polsce mgr Paulina Wilk - Czarnacka ...

Read More

Opłaty

Opłaty Koszt nauki w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow wynosi: • € 13 za pierwsze dziecko za sobotę • € 10 za drugie dziecko za sobotę • każde kolejne dziecko w rodzinie uczy się bezpłatnie. Opłaty uiszczane są w czterech ratach. Jedno dziecko: 1. rata 17.09.2016r.- €100 2. rata 5.11.2016r.- €100 3. rata 14.01.2017r.- …

Read More

Zapisy do Szkoły

Zapisy do Szkoły trwają cały rok !!! Zapisy do Szkoły odbywają się bezpośrednio w szkole w każdą sobotę od godziny 9.00 do 15.00. W celu zapisania dziecka do Szkoły zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 089 41 91 089 / 089 41 95 838  lub przesłania formularza zgłoszeniowego drogą mailową. Wyślij zgłoszenie on-line lub pobierz formularz do ...

Read More

Program dydakyczny i wychowawczy

Program dydaktyczny   Nazwa Polskiej Szkoły Równe Szanse wskazuje na ważny aspekt dydaktyczny szkoły, gdyż naszym celem jest stworzenie naszym uczniom szans edukacyjnych na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i odbioru tekstów kultury w ojczystym języku pomimo przebywania poza granicami Polski. Realizujemy uzupełniający program zjęzyka polskiego, historii, geografii i matematyki. Pracujemy w oparciu o „Podstawę programową dla …

Read More

Misja i wizja Szkoły

.

Read More

Integracja ze środowiskiem

Integracja ze środowiskiem Polską Szkołę traktujemy jako miejscowe centrum edukacji. Z drugiej jednak strony istotą naszej działalności jest także integracja ze środowiskiem lokalnym, budowanie pozytywnych relacji, głębszego zrozumienia i wypierania negatywnych stereotypów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w licznych uroczystościach promujących Polskę oraz  dzielenia się z nami swoim …

Read More
error: Content is protected !!