CATEGORY

Projekty

„Szkolenie z języka polskiego”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt „Szkolenie z języka polskiego” w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €900. Serdecznie dziękujemy.

Read More

„Otwórz swój kosz, otwórz umysł” projekt ekologiczny

Projekt ekologiczny „Otwórz swój kosz, otwórz umysł” realizowany w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow we współpracy z Voice Ireland Repak Recycling Ambassador Programme koordynowała pani Aneta Sułkowska, której dziękujemy za wyczerpujący wykład i aktywizację uczniów do zaangażowania się w zdobywanie praktycznych umiejętności właściwego segregowania odpadów. Każdy z naszych uczniów zasługuje na zaszczytny tytuł Ambasadora …

Read More

,,Mowa nas zdradza”

Iść na pole czy iść na dwór? Gróle czy pyry? ,,Mowa nas zdradza” – pod takim hasłem w ramach projektu regionalnego odbyły się zajęcia w ostatnią sobotę.Gwara ma ogromną wartość. Staje się elementem dziedzictwa kulturowego tak samo jak strój regionalny.Używanie wielu języków wzbogaca człowieka,otwiera przed nim nowe światy. Gwara to drugi język, a zarazem i …

Read More

Dwujęzyczność – Twoje podwójne oprogramowanie

Dwujęzyczność jest życiową szansą! W ubiegłą sobotę, w ramach projektu „Dwujęzyczność – Twoje podwójne oprogramowanie” realizowanego we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie, przedstawiliśmy sylwetki trzech znanych dwujęzycznych Polaków, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach. Przedszkole i zerówka wykonały prace o Fryderyku Chopinie, klasy 1 i 2 słowniki wielojęzyczne, klasy 3 i 4 przedstawiły Marię …

Read More

„Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt edukacji historycznej w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow: „Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego” w kwocie € 400. Serdecznie dziękujemy. Wczoraj podsumowaliśmy Rodzinny Konkurs Twórczości Plastycznej i Literackiej „Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego” realizowany przez Polską Szkołę Równe Szanse w Carlow w ramach współpracy projektowej z Ambasadą RP w Dublinie. …

Read More

„Overcoming Prejudices” – „Pokonywać Uprzedzenia”

Projekt Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow zatytułowany „Overcoming Prejudices” został pozytywnie rozpatrzony w konkursie organizowanym przez Biuro ds. Integracji Migrantów przy irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości i Równości. Podczas uroczystości inauguracyjnych w Dublinie irlandzki Minister Sprawiedliwości, p. David Stanton, podkreślił rolę integracji i korzyści ze zgodnej współpracy, jakich doświadczają zarówno migranci, jak i społeczność ich przyjmująca. …

Read More

Warsztaty maturalne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt Warsztaty dla maturzystów 2017. Jak zdawać egzamin z języka polskiego na egzaminie maturalnym w Irlandii? w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €900. Serdecznie dziękujemy.   W ramach projektu Warsztaty dla maturzystów 2017. Jak zdawać egzamin z języka polskiego na egzaminie maturalnym w Irlandii? realizowanego w …

Read More

„Pokonać siebie. Do zwycięstwa przez sport.”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie decyzją Pana Ambasadora Ryszarda Sarkowicza dofinansowała projekt profilaktyki uzależnień „Pokonać siebie. Do zwycięstwa przez sport” realizowany w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €750. Składamy serdeczne podziękowania. Uprzejmie dziękujemy Panu Ambasadorowi Ryszardowi Sarkowiczowi za tak szczególne wyróżnienie i dofinansowanie projektu, który wiele dla nas znaczy.   W minioną …

Read More

„Anatomia dulszczyzny w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej – warsztaty teatralne”

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt „Anatomia dulszczyzny w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej – warsztaty teatralne” w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €1200. Serdecznie dziękujemy. Projekt edukacji teatralnej „Anatomia dulszczyzny” realizowany w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie miał na celu promowanie postaw …

Read More

„Dwujęzyczność czyni mnie bogatym” – podsumowanie projektu

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt „Dwujęzyczność czyni mnie bogatym – warsztaty edukacji dwujęzycznej” realizowany w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €2000. Serdecznie dziękujemy. W Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow podsumowaliśmy projekt „Dwujęzyczność czyni mnie bogatym”, który był realizowany przy współpracy z Ambasadą RP w Dublinie. W ramach projektu uczniowie …

Read More
error: Content is protected !!