DWUJĘZYCZNOŚĆ

TWOJE PODWÓJNE OPROGRAMOWANIE

Dwujęzyczność – Twoje podwójne oprogramowanie

Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow otrzymała dofinansowanie w kwocie €500 na projekt: „Dwujęzyczność! Twoje podwójne oprogramowanie – projekt edukacji lingwistycznej”. „Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Serdecznie dziękujemy.

Dwujęzyczność jest życiową szansą!

W ubiegłą sobotę, w ramach projektu „Dwujęzyczność – Twoje podwójne oprogramowanie” realizowanego we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie, przedstawiliśmy sylwetki trzech znanych dwujęzycznych Polaków, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach. Przedszkole i zerówka wykonały prace o Fryderyku Chopinie, klasy 1 i 2 słowniki wielojęzyczne, klasy 3 i 4 przedstawiły Marię Skłodowską-Curie, a klasy 5-7 Jana Pawła II.

Czy pamiętacie, iloma językami niezwykły papież, św. Jan Paweł II posługiwał się biegle? Ośmioma (polski, łacina, francuski, niemiecki, hipszański, włoski, rosyjski, angielski), ale przemawiał także po ukraińsku, litewsku, węgiersku i czesku – co razem daje ponad 10 języków obcych (plus polski jako język ojczysty)! Maria Skłodowska-Curie zwana pierwszą damą nauki, posługiwała się biegle językiem polskim (ojczysty), francuskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim – dzięki czemu mogła ukończyć studia we Francji i osiągnąć ogromny sukces w dziedzinie nauki. Fryderyk Chopin – Polak i obywatel Francji, genialny kompozytor i twórca muzyki, znał język polski (ojczysty), francuski i niemiecki, co w połączeniu z geniuszem muzycznym zapewniło mu światową sławę.

Posługiwanie się kilkoma językami oddziałuje pozytywnie na kreatywność i podzielność uwagi. To także świetne ćwiczenie dla mózgu i pamięci. Wielojęzyczność to klucz do sukcesu w przeróżnych dziedzinach, dlatego warto uczyć się języków już od najmłodszych lat!

Dwujęzyczność – Twoje podwójne oprogramowanie Do głównych celów projektu należało promowanie integracji i dwujęzyczności. Działania podejmowane w ramach projektu służyły zachęceniu polskich rodzin do pielęgnowania polskości za granicą, a jednocześnie do poznawania kultury i historii Irlandii. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych dwujęzyczności, podczas których przygotowywali prace indywidualne i grupowe poświęcone sylwetkom znanych dwu- i wielojęzycznych Polaków. Rodzice otrzymali możliwość uczestniczenia w wykładzie o dwujęzyczności, który miał na celu przekazanie wiedzy o dwujęzycznym wychowaniu, dwujęzyczności dziecięcej i sposobach wspierania polskości najmłodszego pokolenia Polaków w domach. Działania podjęte w ramach projektu podkreśliły rolę dwujęzyczności i integracji zarówno w oczach uczniów, jak i całych rodzin polonijnych mieszkających w hrabstwie Carlow. W ramach projektu „Dwujęzyczność – Twoje podwójne oprogramowanie” uczniowie Polskiej Szkoły Równe Szanse uczestniczyli w rozmaitych zajęciach poświęconych językom i edukacji lingwistycznej. W kolejnym etapie projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach promujących dwujęzyczność i rozwijających postawy integracji – poszczególne klasy opracowały i przedstawiły sylwetki znanych dwujęzycznych Polaków, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach nauki, sztuki i działalności na rzecz pokoju i dobra ludzkości. Dzięki podjętym działaniom Polska Szkoła Równe Szanse przyczyniła się do szerzenia świadomości na temat roli dwujęzyczności i integracji, korzyści płynących z dwujęzycznego wychowania i pielęgnowania polskich tradycji za granicą, a także roli znajomości własnych korzeni w procesie budowania tożsamości (dwu-)kulturowej.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!