Blog

Misja i wizja Szkoły

[title_nd title=”Dajemy naszym uczniom „korzenie i skrzydła„.” tag=”h1″ style=”title” align=”left”]

Jesteśmy wspólnotą uczącą się. Inspirujemy nauczycieli i uczniów, rodziców  do działań twórczych oraz własnego rozwoju. W naszej szkole uczą się dzieci i młodzież, Rodzice (bezpłatne lekcje języka angielskiego), Irlandczycy, którzy pragną porozumiewać się po polsku oraz nauczyciele, którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje pedagogiczne związane ze specyfiką nauczania poza granicami Polski.

[title_nd title=”Cele i zadania jakie sobie stawiamy” tag=”h1″ style=”title” align=”left”]

Nadrzędnym celem działalności Polskiej Szkoły Równe Szanse jestbudowanie tożsamości narodowej oraz stwarzanie uczniom naszej Szkoły możliwości odkrywania i rozwoju własnych talentów.

 

 • Działania edukacyjne skoncentrowane są wokół krzewienia polskości.
 • Dajemy naszym uczniom szansę poznania i obcowania z polską literaturą, historią, tradycją.
 • Staramy się być Szkołą otwartą na inwencje młodzieży i Rodziców.
 • Naszą myślą przewodnią jest wyrównywanie szans edukacyjnych, gdyż gruntowna znajomość języka ojczystego jest podstawą do nabywania wiedzy we wszelkich pozostałych dziedzinach.
 • Niwelujemy różnice w poziomie wiedzy i umiejętności naszych uczniów znajdujących się w jednym oddziale klasowym.
 • Staramy się rozumieć indywidualne oczekiwania i  potrzeby uczniów.
 • Diagnozujemy i wyrównujemy szanse młodzieży poprzez kształcenie umiejętności pracy w grupie, wyszukiwania i przetwarzania informacji przy użyciu technologii informatycznej, rozwiązywania problemów w sposób twórczy.
[title_nd title=”Nasza filozofia” tag=”h1″ style=”title” align=”left”]

Nasze podstawowe wartości, na których oparte jest nasze podejście do nauczania, to:

 

 • nauka dla wiedzy i zrozumienia
 • nauka z uśmiechem na twarzy i radością w sercu
 • nauka uwzględniająca indywidualność człowieka oraz ludzką różnorodność
 • nauka, która krzewi dyscyplinę i doskonałość
 • pragmatyzm, prostota i pokora
[title_nd title=”Liczy się każde dziecko” tag=”h1″ style=”title” align=”left”]
 • Nasza Szkoła bazuje się na zasadzie ‘najpierw dzieci’, gdyż one stanowią naszą przyszłość.
 • Choć nasze korzenie wywodzą się z polskiej, katolickiej tradycji, jesteśmy pragmatycznie nastawieni na dzisiejsze realia świata i wychodzimy naprzeciw wszelkim potrzebom ludzi, których dzieci chcą uczęszczać do naszej Szkoły.
 • Naszym głównym celem jest zawsze edukacja i przekazywanie wiedzy dla dobra, korzyści i poszerzania horyzontów naszych podopiecznych.
 • Uczymy z pasją, inspiracją i poświęceniem.
[title_nd title=”Jakość” tag=”h1″ style=”title” align=”left”]
 • Nasza Szkoła dba o jakość nauczania jako priorytet.
 • Placówka ma charakter kameralny, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia.
 • Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne i doświadczenie w pracy z uczniami dwujęzycznymi.
 • Chlubimy się tym, że nasza kadra jest wysoko wykwalifikowana.
 • Traktujemy swoją pracę bardzo poważnie, dlatego stale doskonalimy swoje umiejętności.
 • Uczestniczymy w kursach i szkoleniach przeznaczonych dla nauczycieli polonijnych,  żeby zapewnić wysoki poziom nauczania a uczniom optymalny rozwój i odnoszenie sukcesów w przyszłości.

Polska Szkoła w Carlow “Równe Szanse” powstała w 2008 roku z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli.

 

Aktualnie, pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry, w szkole uczą się dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 latz Carlow i okolic.

 

Placówka ma charakter kameralny, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia. Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne i doświadczenie w pracy z uczniami dwujęzycznymi. Nasza kadra nauczycielska stale doskonali swoje umiejętności. Uczestniczymy w kursach i szkoleniach przeznaczonych dla nauczycieli polonijnych,  żeby zapewnić wysoki poziom nauczania a uczniom optymalny rozwój i odnoszenie sukcesów w przyszłości.

 

Zajęcia w szkole odbywają się w soboty od 9.00 do 14.00. Ponad to zapewniamy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w godz. 14.00 – 15.00. Realizujemy uzupełniający program z języka polskiego, historii, geografii i matematyki.

 

Prowadzimy także zajęcia z lektury tekstów mające na celu rozwijania kompetencji czytania i wypracowanie u dzieci nawyku czytania w języku polskim.

 

W każdą sobotę uczniowie korzystają z pomocy logopedy.

 

Maturzyści biorą udział w intensywnym kursie przygotowawczym do matury z języka polskiego.

 

Rodzicom szkoła oferuje także bezpłatne lekcje języka angielskiego.

 

Szkoła dysponuje biblioteką dostępną w soboty zarówno dla uczniów jak i rodziców. Księgozbiór obejmuje zarówno klasykę literatury dla dzieci i młodzieży, bogaty zbiór beletrystyki, słowniki, albumy i encyklopedie oraz literaturę dla dorosłych. Uczniowie korzystają także ze szkolnej czytelni.

 

Szkoła ma bogatą tradycję organizowania imprez okolicznościowych i kulturalnych, podkreślających święta związane z Polską, jej historią i obyczajowością (kiermasze, przedstawienia, zabawy, kolędowanie, konkursy), dzięki temu nasi uczniowie zachowują poczucie więzi z krajem pochodzenia i mają większą motywację do nauki języka ojczystego.

 

Promujemy także naszą kulturę i tradycję wśród społeczności lokalnej biorąc udział w paradzie z okazji Dnia Świętego Patryka oraz w Dniach Kultury Międzynarodowej, dzieci prezentują się w ślicznych strojach krakowskich uszytych wspólnie z rodzicami.

 

Naszą myślą przewodnią jest wyrównywanie szans edukacyjnych, gdyż gruntowna znajomość języka ojczystego jest podstawą do nabywania wiedzy we wszelkich pozostalych dziedzinach.

.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zależy nam na aktywnym uczestnictwie Rodziców w procesie budowania...