Nauka Online

logoSzanowni  Rodzice i Opiekunowie!

Mamy nadzieję, że jesteście zdrowi, czego z serca życzymy! Ostatnie tygodnie zapewne były dla nas wszystkich szokiem. Z niedowierzaniem mogliśmy obserwować jak drastyczne zmiany nagle dotykają  naszych rodzin, domów, miejsc pracy i całkowicie przewracają do góry nogami znany nam dotąd porządek i podważają nasze bezpieczeństwo.

Nasze myśli o przyszłości przepełnia teraz  troska o najbliższych, dzieci. Nie ma instrukcji, jak poradzić sobie z pandemią, która wzmacnia niektórych, osłabia innych. Pamiętajmy, że znaleźliśmy się w sytuacji niespotykanej i mamy prawo czuć lęk przed nieznanym. Wydaje się jednak zasadne, by  próbować sprawić, że nasza bezsilność przestanie nas obezwładniać. Od nas zależy czy nadamy sens dniom spędzanym w domach, czy wykorzystamy dany nam czas, który w pędzie codzienności był towarem deficytowym, na zabawy i lekcje z dzieckiem. Pandemia kazała nam zatrzymać się, stanąć w miejscu, rozejrzeć się i poszukać odpowiedzi na pytanie jak pomóc tym, których kochamy. Nasze dzieci  czekają na nasze wsparcie. Może właśnie teraz najbardziej potrzebują stabilizacji i rutyny, planu lekcji, porządku dnia, zadań domowych i wyzwań.

Zanim znów będziemy mogli spotkać się w klasach i zasiąść w szkolnych ławkach pozwólmy im rozwijać potencjał, obowiązkowość i systematyczność, poczucie odrobiny stabilizacji w sytuacji  dynamicznych i radykalnych zmian dokonujących się wokół nas. Właśnie dlatego proponujemy Państwu otwarty kontakt z naszymi nauczycielami i naszą polską szkołą. Co tydzień na stronie internetowej szkoły pojawiać się będą ćwiczenia i zadania dla naszych uczniów. Z Państwa pomocą nauczyciele będą mogli obserwować postępy, wspierać wysiłki dzieci i młodzieży w doskonaleniu kompetencji językowych. Przygotujemy też konkursy rodzinne, projekty i prace nie tylko dla uczniów. Państwa zaangażowanie będzie bezcenne! Wykorzystajmy mądrze dany nam czas z korzyścią dla naszych dzieci!

Polska Szkoła Równe Szanse będzie niezmiernie wdzięczna Rodzicom/Opiekunom za poświęcony czas i zaangażowanie w rozwój każdego ucznia naszej szkoły podczas światowej pandemii. Zarówno dla uczniów, nauczycieli i Państwa to nowa, zaskakująca sytuacja. Nie pozwólmy na to, aby polskie  wartości pozostawały w tyle. Dlatego chcemy z Państwa pomocą nadal pozostać w kontakcie z naszymi uczniami.

 

Poniżej znajdą Państwo krótki plan współpracy możliwy do realizowania w obecnej sytuacji.

KROKI ZDALNEJ NAUKI W POLSKIEJ SZKOLE RÓWNE SZNASE W CARLOW:

KROK 1:

Na stronie internetowej szkoły każdy nauczyciel przygotuje  zadania dla uczniów swojej klasy wraz z krótkim listem i objaśnieniami. Będziemy je uaktualniać w poniedziałki.

KROK 2:

Wykonane zadania mogą być przesłane w formie zdjęcia lub pliku *pdf. na szkolny adres mailowy nauczyciela prowadzącego lekcje w danej klasie. Adresy mailowe nauczycieli znajdują się w listach dla poszczególnych klas. Prosimy o przesyłanie prac uczniów do piątku do godziny 18.00.

KROK 3:

Nauczyciel w jak najszybszym czasie sprawdzi przysłaną pracę i skontaktuje się z uczniem/uczniami  indywidualnie poprzez skrzynkę mailową lub dokona oceny wspierającej dla całej grupy w zależności od stopnia trudności zadania.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Elżbieta Jurek  i  Grono Pedagogiczne Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow

Nasz telefon i maile pozostawiamy do Państwa dyspozycji nie tylko w sprawach dydaktycznych!

Maile:

Sekretariat: rowne.szanse@o2.pl

Elżbieta Jurek : ela@rowneszanse.info

Grzegorz Pisała: grzegorz@rowneszanse.info

Iwona Jaworska-Wróblewska: iwona@rowneszanse.info

Beata Flis: beata@rowneszanse.info

Paulina Wilk-Czarnacka: paulina@rowneszanse.info

Jolanta Górnicka: jola@rowneszanse.info

Barbara Tyszko: basia@rowneszanse.info

Telefon: 089 41 91 089

March 29, 2020

Wiedza o Polsce

March 29, 2020

Liceum

March 29, 2020

Klasa VII-VIII

March 29, 2020

Klasa V-VI

March 29, 2020

Klasa IV

March 29, 2020

Klasa III

March 29, 2020

Klasa II

March 29, 2020

Klasa I

March 29, 2020

Zerówka

* W miarę potrzeby Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow zastrzega sobie prawo do modyfikowania planowanych działań, uwzględniając skuteczność dostępnych narzędzi komunikacyjnych w procesie edukacji.