Opłaty

2017/2018

Opłaty

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018

Koszt nauki w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow wynosi:

  • € 13 za pierwsze dziecko za sobotę
  • € 10 za drugie dziecko za sobotę
  • każde kolejne dziecko w rodzinie uczy się bezpłatnie.

Opłaty uiszczane są w czterech ratach.

Jedno dziecko:

1. rata 16.09.2017r. – €100

2. rata 04.11.2017r. – €100

3. rata 20.01.2018r. – €100

4. rata 03.03.2018r. – €129

 

Dwoje dzieci:

1. rata 16.09.2017r. – €180

2. rata 04.11.2017r. – €180

3. rata 20.01.2018r. – €180

4. rata 03.03.2018r. – €219

 

Istnieje możliwość ustalenia zlecenia stałego w banku i przelewu rat na konto bankowe szkoły

Bank of Ireland

Nazwa: Equal Chances Polish School Ltd.

Numer: 15410600

Sort Code: 90-65-31

BIC : BOFIIE2D

IBAN : IE88 BOFI 9065 3115 4106 00

 

lub dokonywania płatności bezpośrednio w szkole  u pani Anety Sułkowskiej w bibliotece.

 

Ubezpieczenie wynosi €10 za rok.

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi €10 za sobotę (od 10.00 do 14.00).

Koszt lekcji języka polskiego dla obcokrajowców wynosi €10 za sobotę.

Konsultacje logopedyczne są bezpłatne.

Konsultacje psychologiczne są bezpłatne.

Lekcje języka angielskiego dla Rodziców są bezpłatne.

Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci są bezpłatne.

Korzystanie z biblioteki i czytelni jest bezpłatne dla dzieci i ich Rodziców.

 

Rozliczenia finansowe szkoły przedstawiane są Rodzicom podczas zebrań semestralnych, zamieszczane na szkolnej tablicy ogłoszeń i przekazywane indywidualnie każdemu z Państwa listownie.

.

error: Content is protected !!