PARADA ŚW. PATRYKA

Parada Św. Patryka

W tym roku Polska Szkoła Równe Szanse uczestniczyła w paradzie z okazji Dnia św. Patryka po raz dziesiąty. Tegoroczna nagroda Community Award sponsorowana przez senator Jennifer Murnane jest dla nas zaszczytem i potwierdzeniem, że warto budować dobre relacje międzynarodowe. Cieszymy się, że nasze starania o integrację obu społeczności, promocję różnorodności językowej i kulturowej w Irlandii, a także dbanie o przyjaźń polsko-irlandzką są doceniane i wspierane. Dziękujemy bardzo!

Dziękujemy z serca Rodzicom, Uczniom i Przyjaciołom naszej szkoły za obecność na tegorocznej paradzie z okazji Dnia św. Patryka w Carlow!

Mimo że pogoda nie dopisała, warto było wspólnie uczcić to wyjątkowe i radosne irlandzkie święto, jednocześnie reprezentując naszą polską szkołę. Cieszymy się, że dzięki naszym wspólnym działaniom możemy wspierać integrację i relację pomiędzy społecznością polską i irlandzką na Zielonej Wyspie .

 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow została uhonorowana Community Award za prezentację podczas Parady św. Patryka w 2018 roku. W tym roku po raz dziesiąty uczestniczyliśmy w paradzie św. Patryka w Carlow. Nagroda potwierdza, że zawsze warto budować dobre relacje międzynarodowe między społecznościami. Jako polska szkoła planujemy nadal promować dwujęzyczność, różnorodność językową i kulturową oraz integrację. Z radością będziemy budować tę polsko-irlandzką przyjaźń w nadchodzących latach naszej działalności w Irlandii.

Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow chciałaby podziękować wszystkim instytucjom, które wspierają nas w dążeniach integracyjnych i działaniach, które mają na celu zachęcanie młodego pokolenia do odnajdywania poczucia przynależności i pomagają w budowaniu silnego społeczeństwa, którego świadomość zawsze rozpoczyna się od najmłodszych lat. Dziękujemy Radzie Hrabstwa Carlow i Urzędowi Promocji ds. Integracji Migrantów przy irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości i Równości oraz Presentation College w Carlow za wiarę w misję naszej szkoły polegającą na budowaniu mostów między społecznościami. Dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, którzy w każdą sobotę przyprowadzają swoje dzieci, aby mogły poznać swoje korzenie i rozwinąć skrzydła, odkrywając swoje możliwości i potencjał. Dziękujemy też organizatorom Parady św. Patryka w Carlow za profesjonalne, pełne poświęcenia przygotowanie tegorocznej parady, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Dziękujmy serdecznie!

 

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!