PARADA ŚW. PATRYKA

Parada Św. Patryka

W tym roku Polska Szkoła Równe Szanse uczestniczyła w paradzie z okazji Dnia św. Patryka po raz dziesiąty. Tegoroczna nagroda Community Award sponsorowana przez senator Jennifer Murnane jest dla nas zaszczytem i potwierdzeniem, że warto budować dobre relacje międzynarodowe. Cieszymy się, że nasze starania o integrację obu społeczności, promocję różnorodności językowej i kulturowej w Irlandii, a także dbanie o przyjaźń polsko-irlandzką są doceniane i wspierane. Dziękujemy bardzo!

Dziękujemy z serca Rodzicom, Uczniom i Przyjaciołom naszej szkoły za obecność na tegorocznej paradzie z okazji Dnia św. Patryka w Carlow!

Mimo że pogoda nie dopisała, warto było wspólnie uczcić to wyjątkowe i radosne irlandzkie święto, jednocześnie reprezentując naszą polską szkołę. Cieszymy się, że dzięki naszym wspólnym działaniom możemy wspierać integrację i relację pomiędzy społecznością polską i irlandzką na Zielonej Wyspie .

 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow została uhonorowana Community Award za prezentację podczas Parady św. Patryka w 2018 roku. W tym roku po raz dziesiąty uczestniczyliśmy w paradzie św. Patryka w Carlow. Nagroda potwierdza, że zawsze warto budować dobre relacje międzynarodowe między społecznościami. Jako polska szkoła planujemy nadal promować dwujęzyczność, różnorodność językową i kulturową oraz integrację. Z radością będziemy budować tę polsko-irlandzką przyjaźń w nadchodzących latach naszej działalności w Irlandii.

Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow chciałaby podziękować wszystkim instytucjom, które wspierają nas w dążeniach integracyjnych i działaniach, które mają na celu zachęcanie młodego pokolenia do odnajdywania poczucia przynależności i pomagają w budowaniu silnego społeczeństwa, którego świadomość zawsze rozpoczyna się od najmłodszych lat. Dziękujemy Radzie Hrabstwa Carlow i Urzędowi Promocji ds. Integracji Migrantów przy irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości i Równości oraz Presentation College w Carlow za wiarę w misję naszej szkoły polegającą na budowaniu mostów między społecznościami. Dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, którzy w każdą sobotę przyprowadzają swoje dzieci, aby mogły poznać swoje korzenie i rozwinąć skrzydła, odkrywając swoje możliwości i potencjał. Dziękujemy też organizatorom Parady św. Patryka w Carlow za profesjonalne, pełne poświęcenia przygotowanie tegorocznej parady, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Dziękujmy serdecznie!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!