Blog

Program dydakyczny i wychowawczy

Program dydaktyczny

 

Nazwa Polskiej Szkoły Równe Szanse wskazuje na ważny aspekt dydaktyczny szkoły, gdyż naszym celem jest stworzenie naszym uczniom szans edukacyjnych na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i odbioru tekstów kultury w ojczystym języku pomimo przebywania poza granicami Polski. Realizujemy uzupełniający program zjęzyka polskiego, historii, geografii i matematyki. Pracujemy w oparciu o

„Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą”

oraz

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 • Wszelkie działania naszej szkoły koncentrują się wokół polszczyzny.
 • Rozumiemy, że „język jest czymś w rodzaju okularów, przez które patrzymy na świat – wpływa na nasz sposób postrzegania rzeczywistości, porządkuje ją, nazywa i ocenia jej elementy. Jest częścią każdego z nas – nim mówimy, myślimy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy uczucia.”
 • Uznajemy, że opanowanie języka ojczystego stanowi fundament lepszej komunikacji.
 • Język polski stanowi bazę, do której odnoszą się nasi uczniowie, kiedy poznają leksykę, struktury składniowe języka obcego w kraju zamieszkania.
 • Sprawne posługiwanie się językiem polskim pozwala im lepiej poznać bogactwo synonimów i pojęć abstrakcyjnych.
 • Polszczyzna jest kluczem, który otwiera dzieciom nowe horyzonty i umożliwia rozwijanie kompetencji językowych w ich codziennych zmaganiach z językiem obcym w szkole irlandzkiej.

 

 

Program wychowawczy

Ważnym aspektem wychowawczym szkoły staje się kształcenie w uczniach wiary we własne możliwości  i przekonania o potencjale do ich realizacji.

 • Kreujemy naszych uczniów na obywateli świata i Europy, wyrastających z polskiej i lokalnej tradycji.
 • Budzimy twórcze i kreatywne możliwości drzemiące w każdym uczniu.
 • Podmiotowo traktujemy ucznia i pomagamy mu w kształtowaniu jego osobowości.
 • Pomagamy dzieciom i młodzieży zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą im odnaleźć własne miejsce w życiu.
 • Promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację różnorodności kulturowych.

 

Statut-Polskiej-Szkoły-Równe-Szanse-w-Carlow

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Posts

Gazetka szkolna

2013 Szkolne ciekawostki nr 10/2013 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr 9/2013...