Rada Rodziców

Rada Rodziców

Zależy nam na aktywnym uczestnictwie Rodziców w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałaniu i wspieraniu nauczycieli w pracy, pomaganiu w rozwiązywaniu problemów szkoły. W Polskiej Szkole Równe Szanse funkcjonuje Rada Rodziców, której celem jest reprezentowanie Rodziców przed Zarządem Spółki i Radą Pedagogiczną oraz organizowanie współpracy Rodziców ze szkołą, opiniowanie działań szkoły, pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych oraz integracja środowiska szkolnego.

Skład Rady Rodziców

W skład Rady Rodziców Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow weszły następujące osoby (według kolejności alfabetycznej):

 • Marcin Kaczmarkiewicz
 • Elżbieta Kramarczyk
 • Monika Sadowska.

Zasady funkcjonowania Rady Rodziców:

  • roczna kadencja Rady Rodziców rozpoczynająca się wyborami na początku każdego roku szkolnego
  • działanie Rady w oparciu o regulamin i plan pracy
  • kontakt z Radą Rodziców osobiście w każdą sobotę.

 

Cele funkcjonowania Rady Rodziców:

    • reprezentowanie rodziców przed Zarządem Spółki i Radą Pedagogiczną
    • aktywowanie i organizowanie rodziców do:
    • udziału w organizacji zajęć szkolnych
    • współpracy z Radą Pedagogiczną w sprawach dodatkowych zajęć szkolnych

dodatkowe zajęcia prowadzone lub współprowadzone przez rodziców

   • organizacji uroczystości szkolnych
   • promocji szkoły
   • Integracja rodziców.

 

Rada Rodziców stanowi reprezentację Rodziców wszystkich uczniów Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow.

 

Gorąco zachęcamy i zapraszamy zatem wszystkich Państwa do aktywnego udziału w życiu naszej szkoły.

Rada Rodziców

 .

Categories :

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Równe Szanse