WARSZTATY

MATURALNE

Warsztaty maturalne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt Warsztaty dla maturzystów 2017. Jak zdawać egzamin z języka polskiego na egzaminie maturalnym w Irlandii? w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €900. Serdecznie dziękujemy.

 

W ramach projektu Warsztaty dla maturzystów 2017. Jak zdawać egzamin z języka polskiego na egzaminie maturalnym w Irlandii? realizowanego w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow:

• uczniowie zapoznawali się ze strukturą arkusza maturalnego, przebiegiem egzaminu pisemnego

• została zorganizowana matura próbna z języka polskiego

• uczniowie poznali wybrane teksty literackie w odniesieniu do motywów literackich

• zostały omówione treści z zakresu pojęć teoretycznoliterackich, nauki o języku

• zostały przeprowadzone ćwiczenia w zakresie: czytania ze zrozumieniem, analizy, interpretacji tekstów o różnej tematyce i charakterze, tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

• zostały przeprowadzone ćwiczenia w przygotowywaniu wypowiedzi pisemnej (tworzenie planu i konspektu)

• wspólnie z nauczycielem zostało rozwiązanych kilkanaście arkuszy maturalnych

• uczniowie redagowali prace pisemne, które po sprawdzeniu były omówione przez nauczyciela

• uczniowie otrzymali materiały (teksty, przykładowe prace, przykładowe zadania, testy, zestawy opracowanych motywów, zagadnień z zakresu literatury, nauki o języku).

Pracowaliśmy nad rozwijaniem umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, odwoływanie się do różnorodnych kontekstów, redagowanie interpretacji porównawczej, czyli w ramach warsztatów skoncentrowaliśmy się nad doskonaleniem umiejętności czytania, analizowania, interpretowania, formułowania wniosków oraz pisania wypracowań z uwzględnieniem kryteriów oceny prac pisemnych:

• Rozwinięcie tematu

• Kompozycja

• Styl

• Język

• Zapis

• Konteksty.

Na każdych zajęciach ćwiczyliśmy umiejętności wymagane na egzaminie pisemnym. Za umiejętności kluczowe uznaliśmy czytanie tekstów literackich, popularnonaukowych, politycznych, publicystycznych ze zrozumieniem połączone z doskonaleniem umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania odnoszące się do tekstu oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.

 

 

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!