WARSZTATY

MATURALNE

Warsztaty maturalne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała projekt Warsztaty dla maturzystów 2017. Jak zdawać egzamin z języka polskiego na egzaminie maturalnym w Irlandii? w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow w kwocie €900. Serdecznie dziękujemy.

 

W ramach projektu Warsztaty dla maturzystów 2017. Jak zdawać egzamin z języka polskiego na egzaminie maturalnym w Irlandii? realizowanego w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow:

• uczniowie zapoznawali się ze strukturą arkusza maturalnego, przebiegiem egzaminu pisemnego

• została zorganizowana matura próbna z języka polskiego

• uczniowie poznali wybrane teksty literackie w odniesieniu do motywów literackich

• zostały omówione treści z zakresu pojęć teoretycznoliterackich, nauki o języku

• zostały przeprowadzone ćwiczenia w zakresie: czytania ze zrozumieniem, analizy, interpretacji tekstów o różnej tematyce i charakterze, tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

• zostały przeprowadzone ćwiczenia w przygotowywaniu wypowiedzi pisemnej (tworzenie planu i konspektu)

• wspólnie z nauczycielem zostało rozwiązanych kilkanaście arkuszy maturalnych

• uczniowie redagowali prace pisemne, które po sprawdzeniu były omówione przez nauczyciela

• uczniowie otrzymali materiały (teksty, przykładowe prace, przykładowe zadania, testy, zestawy opracowanych motywów, zagadnień z zakresu literatury, nauki o języku).

Pracowaliśmy nad rozwijaniem umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, odwoływanie się do różnorodnych kontekstów, redagowanie interpretacji porównawczej, czyli w ramach warsztatów skoncentrowaliśmy się nad doskonaleniem umiejętności czytania, analizowania, interpretowania, formułowania wniosków oraz pisania wypracowań z uwzględnieniem kryteriów oceny prac pisemnych:

• Rozwinięcie tematu

• Kompozycja

• Styl

• Język

• Zapis

• Konteksty.

Na każdych zajęciach ćwiczyliśmy umiejętności wymagane na egzaminie pisemnym. Za umiejętności kluczowe uznaliśmy czytanie tekstów literackich, popularnonaukowych, politycznych, publicystycznych ze zrozumieniem połączone z doskonaleniem umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania odnoszące się do tekstu oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.

 

 

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”116427863858394899814″ ualb=”6435531763079632113″ imgl=”fancybox” style=”floor” row=”4″ size=”320″ num=”100″ align=”center”]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!