Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychologiczne

W Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow odbyły się warsztaty psychoedukacyjne pod tytułem „Jestem asertywny” prowadzone przez psychologa mgr Katarzynę Musioł. Były to zajęcia, którymi chcielibyśmy zainicjować cykl spotkań warsztatowych podejmujących wsparcie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami.
Asertywność jest umiejętnością nabytą, oznaczającą posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych.Zakończyły się określeniem preferencji i zainteresowań zawodowych.
Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!