“A to Polska właśnie”- inscenizacja „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.