O szkole

August 30, 2021

Opłaty 2022/2023

September 2, 2020

Karta zgłoszenia dziecka 2020/2021 – fomularz

May 12, 2019

Zapisy do Szkoły

September 3, 2016

ZAPISY TRWAJĄ

November 9, 2015

Rada Rodziców

Rada Rodziców Zależy nam na aktywnym uczestnictwie Rodziców w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałaniu i wspieraniu nauczycieli w pracy, pomaganiu w rozwiązywaniu problemów […]
July 7, 2013

Gazetka szkolna

2013 Szkolne ciekawostki nr 10/2013 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr 9/2013 (» nowe okno) 2012 Szkolne ciekawostki nr 8/2012 (» nowe okno) Szkolne ciekawostki nr […]
May 25, 2013

Kadra

May 12, 2013

Program dydakyczny i wychowawczy

Program dydaktyczny   Nazwa Polskiej Szkoły Równe Szanse wskazuje na ważny aspekt dydaktyczny szkoły, gdyż naszym celem jest stworzenie naszym uczniom szans edukacyjnych na doskonalenie umiejętności […]
May 12, 2013

Misja i wizja Szkoły

.