„Do dnia, gdy wybuchła wojna…- dofinasowanie warsztatów teatralnych