Dofinansowanie przedsięwzięcie „Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza” – wizja dziejów Polski w hymnie Józefa Wybickiego.