“Mój pierwszy plakat! – dofinansowanie warsztatów artystycznych