“Anatomia dulszczyzny w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej – warsztaty teatralne”