Opłaty

Koszt nauki w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow wynosi:

• € 13 za pierwsze dziecko za sobotę
• € 10 za drugie dziecko za sobotę
• każde kolejne dziecko w rodzinie uczy się bezpłatnie.

Opłaty uiszczane są w czterech ratach.

Jedno dziecko:

1. rata 03.10.2020r. – €110
2. rata 14.11.2020r. – €100
3. rata 16.01.2021r. – €100
4. rata 06.03.2021r. – €129

Dwoje dzieci:

1. rata 03.10.2020r. – €190
2.rata 14.11.2020r. – €180
3. rata 16.01.2021r. – €180
4.rata 06.03.2021r. – €219

 

Istnieje możliwość ustalenia zlecenia stałego w banku i przelewu rat na konto bankowe Polskiej Szkoły Równe Szanse w Carlow:

 

Bank of Ireland
Nazwa: Equal Chances Polish School
Numer: 15410600
Sort Code: 90-65-31
BIC : BOFIIE2D
IBAN : IE88 BOFI 9065 3115 4106 00

lub dokonywania płatności bezpośrednio w szkole u pani Anety Sułkowskiej w sekretariacie.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie wynosi €10 za rok.
Koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi €10 za sobotę (od 10.00 do 14.00).
Koszt lekcji języka polskiego dla obcokrajowców wynosi €10 za sobotę.
Lekcje języka angielskiego dla Rodziców są bezpłatne.
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci są bezpłatne.
Korzystanie z biblioteki i czytelni jest bezpłatne dla dzieci i ich Rodziców.

 

Rozliczenia finansowe szkoły przedstawiane są Rodzicom podczas zebrań semestralnych, zamieszczane na szkolnej tablicy ogłoszeń i przekazywane indywidualnie każdemu z Państwa listownie.