Projekt charytatywno – ekologiczny – “Nakręć się! Pomagaj dzieciom i chroń środowisko”!