„Puszcze, bory, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody” – dofinasowanie projektu