Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Równe Szanse w Carlow – dofinasowanie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie