„Żywe muzea historii. Świadectwa polskich dziejów – projekt edukacji historycznej.”