„TRUDNO PAMIĘTAĆ, CIĘŻKO ZAPOMNIEĆ"

PROJEKT EDUKACJI O HOLOKAUŚCIE I ŚPRAWIEDLIWOŚCI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

„Trudno pamiętać, ciężko zapomnieć – projekt edukacji o Holokauście i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Polska Szkoła Równe Szanse w Carlow otrzymała dofinansowanie w kwocie €1000 na projekt: „Trudno pamiętać, ciężko zapomnieć – projekt edukacji o Holokauście i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.
„Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Serdecznie dziękujemy.

Trudno pamiętać, ciężko zapomnieć Projekt poświęcony pamięci o ofiarach Holokaustu oraz niezwykłej pomocy i ofierze, jaką Irena Sendler ofiarowała dzieciom żydowskiego pochodzenia podczas drugiej wojny światowej. W ramach realizacji projektu w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow odbyły się zajęcia w grupach na temat drugiej wojnie światowej i postaci Ireny Sendler – zajęcia oparte były na materiałach udostępnionych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Uczniowie mieli także okazję obejrzenia filmu o Irenie Sendler. Szkoła nawiązała współpracę z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – w ramach której dr Alicja Bartuś przeprowadziła wykład (przez Skype) poświęcony mechanizmom dyskryminacji i ideologiom nienawiści. Dzięki działaniom podjętym przez Szkołę w ramach niniejszego projektu szkoła przyczyniła się do szerzenia wiedzy o warunkach okupacji niemieckiej w Europie i Polsce podczas II wojny światowej, budowania wiedzy o Holokauście (przyczyny, okoliczności, postawy wobec ludobójstwa), szerzenia wiedzy o postawach ludzi wobec Zagłady: (Ofiary, sprawcy, świadkowie Zagłady, Ratujący, Ocaleni z Holokaustu), wprowadzenia pojęcia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata poprzez historię Ireny Sendler. Dzięki budowaniu świadomej postawy wobec Holokaustu i trudnej pamięci o Zagładzie, szkoła jednocześnie pomaga uczniom zrozumieć i kształtować postaw tolerancji wobec różnych kultur, ras, religii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!