Projekty

June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Folk – folklor – folkloryzm” – projekt edukacji regionalnej.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Folk – folklor – folkloryzm” – projekt edukacji regionalnej w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow” realizowane w Equal […]
June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Bibioteka – moja apteka – projekt edukacji czytelniczej.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Bibioteka – moja apteka – projekt edukacji czytelniczej w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow” realizowane w Equal Chances […]
June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Jak maszt i żagiel…” – warsztaty teatralne.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Jak maszt i żagiel…” – warsztaty teatralne w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow ” realizowane w Equal Chances […]
June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcie „Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza” – wizja dziejów Polski w hymnie Józefa Wybickiego.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza” – wizja dziejów Polski w hymnie Józefa Wybickiego – projekt edukacji historycznej” […]
June 27, 2022

Dofinansowanie do przedsięwzięcia ” W drodze na szczyt” – o dokonaniach taterniczki i himalaistki Wandy Rutkiewicz.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „W drodze na szczyt. O dokonaniach taterniczki i himalaistki Wandy Rutkiewicz i inspiracjach Tatrami w malarstwie polskim” realizowane w […]
December 14, 2021

Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Irlandii – Stowarzysenie ”Wspólnota Polska”

December 14, 2021

“W kuźni dwujęzyczności” – projekt edukacji dwujęzycznej – dofinasowanie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie

December 14, 2021

“Otwórz się!” – warsztaty artystyczno – psychologiczne dla uczniów – dofinansowanie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie

December 14, 2021

Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Równe Szanse w Carlow – dofinasowanie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie