Dajemy naszym uczniom korzenie i skrzydła

Jesteśmy wspólnotą uczącą się. Inspirujemy nauczycieli i uczniów, rodziców  do działań twórczych oraz własnego rozwoju. W naszej szkole uczą się dzieci i młodzież, Rodzice (bezpłatne lekcje języka angielskiego), Irlandczycy, którzy pragną porozumiewać się po polsku oraz nauczyciele, którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje pedagogiczne związane ze specyfiką nauczania poza granicami Polski.

Nadrzędnym celem działalności Polskiej Szkoły Równe Szanse jest budowanie tożsamości narodowej oraz stwarzanie uczniom naszej Szkoły możliwości odkrywania i rozwoju własnych talentów.

Polska Szkoła “Równe Szanse”  w Carlow powstała w 2008 roku z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli.

 

Aktualnie, pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry, w szkole uczą się dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 latz Carlow i okolic.

 

Placówka ma charakter kameralny, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia. Posiadamy bogate zaplecze dydaktyczne i doświadczenie w pracy z uczniami dwujęzycznymi. Nasza kadra nauczycielska stale doskonali swoje umiejętności. Uczestniczymy w kursach i szkoleniach przeznaczonych dla nauczycieli polonijnych,  żeby zapewnić wysoki poziom nauczania a uczniom optymalny rozwój i odnoszenie sukcesów w przyszłości.

 

Zajęcia w szkole odbywają się w soboty od 9.00 do 14.00. Ponad to zapewniamy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w godz. 14.00 – 15.00. Realizujemy uzupełniający program z języka polskiego, historii, geografii i matematyki.

 

Prowadzimy także zajęcia z lektury tekstów mające na celu rozwijania kompetencji czytania i wypracowanie u dzieci nawyku czytania w języku polskim.

 

Maturzyści biorą udział w intensywnym kursie przygotowawczym do matury z języka polskiego.

 

Rodzicom szkoła oferuje także bezpłatne lekcje języka angielskiego.

 

Szkoła dysponuje biblioteką dostępną w soboty zarówno dla uczniów jak i rodziców. Księgozbiór obejmuje zarówno klasykę literatury dla dzieci i młodzieży, bogaty zbiór beletrystyki, słowniki, albumy i encyklopedie oraz literaturę dla dorosłych. Uczniowie korzystają także ze szkolnej czytelni.

 

Szkoła ma bogatą tradycję organizowania imprez okolicznościowych i kulturalnych, podkreślających święta związane z Polską, jej historią i obyczajowością (kiermasze, przedstawienia, zabawy, kolędowanie, konkursy), dzięki temu nasi uczniowie zachowują poczucie więzi z krajem pochodzenia i mają większą motywację do nauki języka ojczystego.

 

Promujemy także naszą kulturę i tradycję wśród społeczności lokalnej biorąc udział w paradzie z okazji Dnia Świętego Patryka oraz w Dniach Kultury Międzynarodowej, dzieci prezentują się w ślicznych strojach krakowskich uszytych wspólnie z rodzicami.

 

Naszą myślą przewodnią jest wyrównywanie szans edukacyjnych, gdyż gruntowna znajomość języka ojczystego jest podstawą do nabywania wiedzy we wszelkich pozostalych dziedzinach.