Jaki jest status szkoły?

Szkoła jest placówką niedochodową. Funkcjonuje w oparciu o prawo Republiki Irlandii w formie spółki zgodnie z ustawą o spółkach z 1963 roku. Więcej inforamcja na temat statusu prawnego szkoły tutaj.

Kto kieruje Szkołą?

Szkołą kieruje Zarząd Spółki Equal Chances Polish School Ltd wraz z powołanym Dyrektorem Szkoły oraz Radą Pedagogiczną Szkoły przy współpracy z Radą Rodziców. Więcej inforamcja na temat struktury szkoły tutaj.

Dlaczego szkoła sobotnia?

Na co dzień dzieci uczą się w szkołach irlandzkich, gdzie przebywają dość długo w porównaniu ze szkołami w Polsce. Nie możemy więc obciążać dzieci jeszcze dodatkową nauką i obowiązkami związanymi z edukacją w polskiej szkole. Stąd też nasza Szkoła funkcjonuje w systemie sobotnim. W sobotę najłatwiej zarówno rodzicom jak i dzieciom zmobilizować się do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach.

Czy warto posłać dziecko do polskiej szkoły?

Polska szkoła zwiększa szanse dziecka na bycie całkowicie dwujęzycznym (pisanie i czytanie po polsku, poszerzenie wiedzy i słownictwa z historii i geografii) oraz umożliwienie kontaktów z polskim rówieśnikami.

Znajomość rodzimego języka i własnych korzeni ważna jest dla człowieka, nie tylko po to, aby posiąść wiedzę o sobie samym i docenić własne zalety, porozumieć się z rodziną i przyjaciółmi w kraju pochodzenia, ale również po to, aby poszerzyć własne horyzonty, a w przyszłości mieć większe szanse na ciekawą pracę.

Czy można uczyć dziecko samemu?

Oczywiście, że tak. Nie mniej jednak perspektywy dziecka będą o wiele większe po zapisaniu do szkoły, gdzie nauczy się więcej, będzie poznawać tradycje i kulturę polską oraz będzie pod opieka pedagogów i logopedy.

Czy świadectwa wydawane przez szkołę są ważne?

Tak. Świadectwa wydawane w naszej szkole są równie ważne jak świadectwa wydawane przez wszystkie szkoły polonijne na świecie. Należy jednak zaznaczyć, że każdy uczeń zostaje przyjęty do szkoły w Polsce na podstawie ostatniego świadectwa ze szkoły irlandzkiej. Zajęcia w szkole polonijnej mają na celu niwelowanie różnic między uczniami w Polsce i za granicą.

Czego uczy polska Szkoła?

Nasza Szkoła uczy: poprawnej polszczyzny, historii, geografii, matematyki, kultury i tradycji polskiej. Maturzyści biorą udział w kursie przygotowawczym do matury z języka polskiego.Prowadzimy zajęcia z lektury tekstów mające na celu rozwijania kompetencji czytania i wypracowanie u dzieci nawyku czytania w języku polskim.

W odpowiedzi na różnorodne zainteresowania i pasje naszych uczniów stwarzamy im  możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

Czy Szkoła prowadzi grupę przedszkolną?

Tak.  Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 4 lat. Przedszkole jest czynne w soboty w  godzinach  od 10.00 – 14.00. W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy. Oferujemy następujące zajęcia: edukacyjne, logopedyczne, rytmikę, terapię logopedyczną, zajęcia plastyczne, bajkoterapię.

Co jeśli moje dziecko ma wadę wymowy?

Nasza szkoła zpapewnia terapię logopedyczną, którą zajmuje się mgr Wioletta Patelczyk – Mielewczyk.

Zadania logopedy szkolnego: przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów, diagnozowanie logopedyczne, organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.

Czy nauczyciele pracujący w Szkole są odpowiednio wykształceni?

Tak. Nauczycielem przedmiotów obowiązkowych w naszej Szkole są wyłącznie osoby posiadająca pełne kwalifikacje zawodowe nauczyciela. Nasi nauczyciele mają pełne przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi. Nasza Szkoła działa już 5 lat. W związku z tym posiadamy bogaty bagaż doświadczeń i własnych metod pracy.