Projekt edukacji geograficznej pt.: „Z biegiem rzek” – dofinansowanie.