Projekt edukacji czytelnicznej pt.: „Czytam sobie, czytam Tobie” – dofinansowanie.