Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Równe Szanse w Carlow – dofinasowanie przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”.