“Mój pierwszy plakat filmowy” – konkurs dla klas IV – VIII