“Otwórz się!” – warsztaty artystyczno – psychologiczne dla uczniów – dofinansowanie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie