Anna O'Connor

April 20, 2023

Wsparcie bieżącej działalności szkoły – FPPNW

December 29, 2022

Realizacja przedstawienia na podstawie książki „Pamiętniki Blumki” Iwony Chmielewskiej – dofinansowanie do projektu przez Fundację ,, Pomoc Polakom na Wschodzie”.Całkowita wartość projektu 4733,52 Dotacja 3970,00

December 29, 2022

Wsparcie bieżącej działalności Szkoły Równe Szanse w Carlow – dofinasowanie przez Fundację ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”.

December 29, 2022

“Zamki, twierdze, warownie – niemi świadkowie przeszłości” – projekt edukacji historycznej dla uczniów dofinansowany przez Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Całkowita wartość projektu 4882,82 Dotacja 3970,00

June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Folk – folklor – folkloryzm” – projekt edukacji regionalnej.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Folk – folklor – folkloryzm” – projekt edukacji regionalnej w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow” realizowane w Equal […]
June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Bibioteka – moja apteka – projekt edukacji czytelniczej.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Bibioteka – moja apteka – projekt edukacji czytelniczej w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow” realizowane w Equal Chances […]
June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcia „Jak maszt i żagiel…” – warsztaty teatralne.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Jak maszt i żagiel…” – warsztaty teatralne w Polskiej Szkole Równe Szanse w Carlow ” realizowane w Equal Chances […]
June 27, 2022

Dofinansowanie przedsięwzięcie „Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza” – wizja dziejów Polski w hymnie Józefa Wybickiego.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „Hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza” – wizja dziejów Polski w hymnie Józefa Wybickiego – projekt edukacji historycznej” […]
June 27, 2022

Dofinansowanie do przedsięwzięcia ” W drodze na szczyt” – o dokonaniach taterniczki i himalaistki Wandy Rutkiewicz.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie dofinansowała przedsięwzięcie „W drodze na szczyt. O dokonaniach taterniczki i himalaistki Wandy Rutkiewicz i inspiracjach Tatrami w malarstwie polskim” realizowane w […]